5 พ.ย. 2550

เริ่มใหม่อีกรอบ

ขอแนะนำตนเองก่อน แต่เอาไว้รอบหน้า รอบนี้ขอเริ่มการทำอะไรไปก่อนพลางๆ